เกี่ยวกับเรา

Lannana ไม้สักเก่า เป็นโรงงานผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์

เราผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เน้นความสวยงาม แข็งแรงคงทน มีสไตล์ และทรงคุณค่าด้วยการผลิตจากไม้ที่แปรรูปมาจากไม้บ้านเรือนเก่า นำมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน เป็นงานไม้แห้ง 100%

ถ้านึกถึงงานไม้สัก หลายคนจะนึกถึงความเป็นสิริมงคล ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ความสวยงาม ความมีคุณค่า ความมีศิลปะ ไม้สักถ้าได้ครอบครองเปรียบเสมือนเรากำลังสะสมความมั่งคั่งในชีวิตของเราจากเดิมในอดีตที่ผ่านมา ผู้คนนิยมสร้างบ้านจากไม้สัก เพราะใครที่มีบ้านไม้สัก นั่นคือคุณมีความมั่งคั่ง แข็งแรง ในฐานะครอบครัว และการงานที่พร้อมสมบูรณ์ การมีบ้านไม้สักบ่งบอกถึงฐานะอย่างแท้จริงของเจ้าของบ้านเพราะไม้สักเป็นไม้ที่คนมีฐานะเท่านั้นที่จะสามารถใช้ไม้สักในการสร้างบ้านอยู่อาศัยได้ จนเวลาผ่านมาถึงปัจจุบัน บ้านเรือนได้เปลี่ยนไปได้มีการก่อสร้างให้เป็นไปตามบ้านทรงยุโรปทรงโรมัน ทรงโมเดิร์นมากขึ้น

บ้านที่เคยสร้างจากไม้สักโบราณได้เริ่มล้าสมัยลงไป ลูกหลานที่ได้รับมรดกสืบทอดบ้านไม้สักมาก็จะรื้อเพื่อ สร้างบ้านให้เป็นทรงปัจจุบัน จึงต้องมีการรื้อทิ้ง แต่ไม่ทำลายไม้ เพราะไม้สักยิ่งมีระยะนานวัน แม้จะผ่านไปหลายสิบปี หลายร้อยปีบ้านไม้สักก็ยิ่งมีความสวยของเนื้อไม้ ที่ไม่เคยเสื่อมสลายกับกาลเวลา

About LannanaCollections

Lannana Collection Teak Wood is a shop and manufacturer that produces furniture from ‘ancient’ or ‘naturally aged’ Teak wood, using local wisdom and knowledge that has been passed down from generation to generation, emphasizing on the beauty, durability, style and value of this precious seasoned wood that has been left to age naturally in old Teak houses and is processed into stylish home furniture. Everything is 100% dry wood.

Teak wood has always been a symbol of prosperity, stability, wealth, beauty, value and art. In the past, possessing Teak wood was like accumulating wealth and riches in one’s life. Houses built from Teak wood were popular because it stated the wealth and prosperity of one’s family. Owning a Teak house truly indicated one’s social status because only wealthy people could afford to use this precious wood to build houses. Nowadays, Teak wood houses have become old and forgotten; due to people’s taste having shifted towards modern or Western-style homes.

As ancient Teak wood houses have become obsolete, the new generation who have inherited these houses from their forefathers, end up dismantling them and build new modern ones. When these houses are dismantled, the Teak wood is not destroyed, because its value has not decreased. In fact, its worth keeps on rising as the wood naturally ages. Centuries and decades may have passed, but the beauty and texture of this exquisite wood still remains.